www.egga.ee
   About us       Contacts       News       Activities       Publications       Estonian Society of Geriatrics       Gallery       Useful information   
  Publications


Publications

From EGGA website is possible to download following publications and video clips:

 

1.    E. Täht. Hooldajat säästvad abistamisvõtted.

2.    Videomaterjal abistamisvõtetest: "Voodihaige abistamine" 58,5MB

3.    Kai Saks, Eve Võrk, Marika Tammaru, Ene-Margit Tiit. Dementsusega inimeste hooldamise probleemid ja hooldusteenuste arendamise vajadus Eestis.Kokkuvõte. Tartu, 2007

 

 

4.    Integreeritud hooldus. Geriaatria roll eakate inimeste tervishoius. Konverents 16. märts, 2007, Tartu. Ettekannete teesid:

 

5.    Integrated care. Role of Geriatrics in health care for older population. Conference on March 16, 2007, Tartu. Abstracts:

 

6.    Integreeritud hoolduse kava

7.    Integrated long-term care in Estonia

8.    CARMA soovituste kokkuvõte

9.    CARMA Recommendations and Guidelines to Policy Makers 

10.  Saks, K, Oja, K, Soots, S. Services for the Aged at Risk of Marginalization in Estonia. State of the art 2003 

11.  Saks K, Oja K, Kivisaar S. Marginaliseerumise riski vähendamine eakatel: pensionisüsteem, tervishoiuteenused, sotsiaalteenused. Olukorra kirjeldus Eestis 2003.a. Tartu 2004

12.  Tiit EM, Saks K. Tartu seenioriuuring 2002

13.  Saks K, Tiit EM, Käärik E. Eesti eakate elanike toimetuleku- ja terviseuuring 2000

14.  Saks K, Tiit EM, Käärik E. Study of health and coping of older population of Estonia in 2000

15. Saks K, Allev R, Soots A, Kõiv K, Kolk H, Paju I, Jaanosn K, Schneider G. Eakate tervishoid ja hoolekanne Eestis 2001

 

Press right mouse-button and choose "Save Target As..." to download publications.

 

You may need following programs to read documents:
PPT-files - PowerPoint Viewer 2007
PDF-files - Adobe Reader

 

Here can order following publications*:

 1. A. Soots. Kriis ja kriisisolija abistamine
 2. A. Soots. Terapeutiline suhtlemine
 3. A. Soots. Inimese reaktsioonid haigusele ja käitumine haiguse ajal
 4. A. Soots Stress ja läbipõlemine hooldustöös
 5. A. Soots. Surija saatmine ja tema lähedaste toetamine leinas
 6. I. Paju. Uroloogilise haige hooldusprobleemid
 7. I. Paju, E. Täht. Nahk ja naha hooldus
 8. I. Paju. Lamatised
 9. I.Paju Stoomiga haige hooldus
 10. E. Täht. Diabeet
 11. K. Saks. Eaka südamehaige hooldamine
 12. K. Saks. Vererõhuprobleemid eakatel
 13. K. Jaanson. Dementsus ja sellega kaasnevad probleemid
 14. H. Puis. Ravimite kasutamine ja manustamine, koduapteek
 15. A. Vedler. Insuldihaige hoolduse põhimõtted
 16. V. Timpmann, E. Remmelgas. Toitumisprobleemid eakatel
 17. I. Paju, A. Vahtramäe. Vanaea sagedasemad traumad ja esmaabi
 18. I. Paju, K. Saks. Kukkumine ja liikumatus vanemas eas
 19. L.Praks Köha
 20. K. Saks. Noorest saab vana
 21. K. Saks, R. Allev, A. Soots, K. Kõiv, H. Kolk, I. Paju, K. Jaanson, G. Schneider. Eakate tervishoid ja hoolekanne Eestis
 22. Care Services for Elderly: state of the art and perspectives. Proceedings of the CARMA. Seminar Fano, 2004.
 23. CARMA soovitused ja juhised poliitikutele. Tartu, Tartumaa Trükikoda, 2006.
 24. Care-related quality of life in old age. To get the ordering form for this book please click here.

VHS and DVD abistamisvõtetest (125 crowns):

"Abistajat säästvad haige ümberpaigutamise võtted" Autorid: I. Paju, E. Täht, U. Soots.


* Publications price is 20-100 Estonian crowns, it depends on book.

Sending with post be added a postage.