www.egga.ee
   Tutvustus       Kontaktid       Uudised       Tegevused       Publikatsioonid       Eesti Geriaatrite Selts        Eesti Iseseisva Õendusabi Ühendus       Galerii       Kasulikud viited       Hooldus ja hoolduskindlustus   
  Hooldus ja hoolduskindlustus


Viited

Algatuse "Hoolduskindlustuse loomine" menetlusse lisati Arvamusfestivali arutelu kokkuvõte
Tutvu algatuse tekstiga siin:

https://rahvaalgatus.us1.list-manage.com/track/click?u=2aa26206589072cc9f3463a0b&id=1d39109ce8&e=68ebf41bd9 

menetlusinfoga siin:

https://rahvaalgatus.us1.list-manage.com/track/click?u=2aa26206589072cc9f3463a0b&id=e11587cbb9&e=68ebf41bd9


Jälgi kõikide teiste algatuste edenemist Twitteris:

https://rahvaalgatus.us1.list-manage.com/track/click?u=2aa26206589072cc9f3463a0b&id=5093f8f5f5&e=68ebf41bd9 

Facebookis:

https://rahvaalgatus.us1.list-manage.com/track/click?u=2aa26206589072cc9f3463a0b&id=3718ec2e4f&e=68ebf41bd9

Kas oled tutvunud ka teiste algatustega:

https://rahvaalgatus.us1.list-manage.com/track/click?u=2aa26206589072cc9f3463a0b&id=1c23ae792d&e=68ebf41bd9

Hetkel on allkirju kogumas üle 30 algatuse erinevatel teemadel.

 

Paide arvamusfestival 2018, koosloomeala, 11.august kell 16.00-18.00

Kuidas on senised üle 30 rahvaalgatust mõjutanud Eesti arengut? Parlamendile tehtud pöördumiste menetlemise köögipool.

Arutelus hindame kollektiivse pingutuse tulemuslikkust ja mõju. Arutame selle üle, kuidas üldse rahvaalgatuste mõjusust hinnata: kas parlamendikomisjonide arutelude sisukuse üle, aruteludele kutsutud osalejate järgi, algse probleemi ja pakutud lahenduse kokkulangevuse üle või hoopis mitmete tegurite koostoimes? Ühtlasi arutame, kuidas valdkondlikke eesmärke kooskõlas riigi pealisülesannetega (koostatava strateegiaga Eesti 2035) avatumalt ja mõjusamalt ellu viia. Avame rahvaalgatuste lahendamise köögipoolt parlamendis arutatud kahe rahvaalgatuse kaudu: hoolduskindlustuse loomise ettepanek ja PÕXITi ehk põlevkivienergeetikast väljumise ettepanek.            

Kahepäevasel koosloome-alal mängime läbi, kuidas maailmatrendide tuultes, ministeeriumide silotorne lõhkudes ja kollektiivset tarkust väärtustades muuta Eesti parimaks paigaks maamunal. Tulevikustsenaariumide abil seame rühmatöödes Eestile lõputuid eesmärke, osalusaruteludes vaagime, kuidas seatud sihte saavutada ja nende edenemist hinnata.                             

Arutelu juht:     Triin Vihalemm, Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor        

Osalejad: Hoolduskindlustuse rahvaalgatus: Kai Saks (algataja), Helmen Kütt (Riigikogu sots.komisjon), Rait Kuuse (sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler); PÕXITi algatus: Mihkel Annus (algataja Rohelisest Liikumisest), Rainer Vakra(?) (Riigikogu keskkonnakomisjon).                

Korraldaja: Rahvaalgatus.ee

 

Ettepanek hoolduskindlustuse loomiseks ja selle menetlemine Riigikogus:

Kollektiivne pöördumine HOOLDUSKINDLUSTUSE LOOMINE

Riigikogu täiskogu korraline istung teisipäev 6.03.2018

SOTK_15.03.2017

 

Hoolduskindlustuse ja hooldusega seotud meediakajastused (.pdf):

Kai Saks Riigi otsus - kas hoolida - Postimees 10.12.2019 

Kai Saks_Uuest maksuideest_ omaste hooldus ei saa olla vaid perede õlul _ Õhtuleht

Kas meid kantakse hädas maha või ei_ Iga allkiri loeb - Tartu Postimees 9.08.17

Kai Saks_Me kõik jääme vanaks. Elutark 16.08.2017

SUUD PUHTAKS_ eellugu_ kes hakkab hooldama vananevat ühiskonda_ 28.02.2018

Kai Saks_Lapsest saab kunagi vana. Sirp 2.03.2018

FOORUM 6.03.2018

REPORTERITUND 7.03.2018_ Parlament arutas hoolduskindlustuse loomist

Jüri Kõre_ hoolduskindlustus hoolekannet päästmas - Arvamus - Tartu Postimees 9.03.18

Kai Saks_Omastehooldus vajab poliitilisi otsuseid 16.03.2018 Postimees_ täisversioon Hooldusest ja hoolduskindlustusest

Marga Tiitus_Vanadus ja abivajadus_Kesknädal 4.04.18

REPORTERITUND 4.04.18 Hoolekandesüsteemi kaasajastamine

Monika Haukanõmm_ hoolduskindlustus päästab hooldusikkest - Arvamus - Tartu Postimees 16.04.18

REPORTERITUND 25.04.2018 Ravi- ja hoolduse vahel ringlev patsient