www.egga.ee
   Tutvustus       Kontaktid       Uudised       Tegevused       Publikatsioonid       Eesti Geriaatrite Selts       Hooldusravi Osutajate Ühendus       Galerii       Kasulikud viited   
  Galerii


GaleriiEGGA ja Nordic Gerontological Federation ühiskoosolek 12. mail 2006 Tallinnas
Miia Sultsmann (Eesti), Kirsten Avlun (Taani), Lars Andersson (Rootsi), Kai Saks (Eesti), Toril Utne (Norra), Eino Heikkinen (Soome)CARMA projekti lõppkonverents 24.-25. nov. 2005 Tartus
Põhja- ja Balti geriaatriaprofessorite koosolek Tartus 17.märts 2007
Olav Sletvold, Palmi V. Jonsson, Ake Rundgren, Ingvild Satveldt, Helgi Kolk, Riita Antikainen, Kai Saks, Jurate Macijauskiene, Yngve Gustafson, Anette Hylen Ranhoff, Torgeir Bruun Wyller, Vita Leasuskaite, Marianne Schroll

Lauluvõistlus 22.04.2007 võitjad ja zürii
Lauluvõistlus 22.04.2007 võitjad ja zürii


Geriaatriks õppijad INNOVE koolituse Räpina tsüklis august 2007


Geriaatriks õppijad INNOVE koolituse Räpina tsüklis august 2007