www.egga.ee
   Tutvustus       Kontaktid       Uudised       Tegevused       Publikatsioonid       Eesti Geriaatrite Selts        Eesti Iseseisva Õendusabi Ühendus       Galerii       Kasulikud viited       Hooldus ja hoolduskindlustus   
  Publikatsioonid


Publikatsioonid

EGGA kodulehelt on võimalik alla laadida järgmiseid publikatsioone ja videomaterjali:

 

1.    E. Täht. Hooldajat säästvad abistamisvõtted.

2.    Videomaterjal abistamisvõtetest: "Voodihaige abistamine" 58,5MB

3.    Kai Saks, Eve Võrk, Marika Tammaru, Ene-Margit Tiit. Dementsusega inimeste hooldamise probleemid ja hooldusteenuste arendamise vajadus Eestis.Kokkuvõte. Tartu, 2007

 

 

4.    Integreeritud hooldus. Geriaatria roll eakate inimeste tervishoius. Konverents 16. märts, 2007, Tartu. Ettekannete teesid:

 

5.    Integrated care. Role of Geriatrics in health care for older population. Conference on March 16, 2007, Tartu. Abstracts:

 

6.    Integreeritud hoolduse kava

7.    Integrated long-term care in Estonia

8.    CARMA soovituste kokkuvõte

9.    CARMA Recommendations and Guidelines to Policy Makers 

10.  Saks, K, Oja, K, Soots, S. Services for the Aged at Risk of Marginalization in Estonia. State of the art 2003 

11.  Saks K, Oja K, Kivisaar S. Marginaliseerumise riski vähendamine eakatel: pensionisüsteem, tervishoiuteenused, sotsiaalteenused. Olukorra kirjeldus Eestis 2003.a. Tartu 2004

12.  Tiit EM, Saks K. Tartu seenioriuuring 2002

13.  Saks K, Tiit EM, Käärik E. Eesti eakate elanike toimetuleku- ja terviseuuring 2000

14.  Saks K, Tiit EM, Käärik E. Study of health and coping of older population of Estonia in 2000

15. Saks K, Allev R, Soots A, Kõiv K, Kolk H, Paju I, Jaanosn K, Schneider G. Eakate tervishoid ja hoolekanne Eestis 2001

 

Ülalpool toodud materjalide salvestamiseks arvutisse vajutage huvipakkuva teema peal parempoolset hiireklahvi ja valige "Save Target As...".

 

Dokumentide lugemiseks võib teil tarvis olla alljärgnevaid programme:

PPT laiendiga failid - PowerPoint Viewer 2007

PDF laiendiga failid - Adobe Reader

 

Võimalik on tellida järgmiseid publikatsioone*:

 1. A. Soots. Kriis ja kriisisolija abistamine
 2. A. Soots. Terapeutiline suhtlemine
 3. A. Soots. Inimese reaktsioonid haigusele ja käitumine haiguse ajal
 4. A. Soots Stress ja läbipõlemine hooldustöös
 5. A. Soots. Surija saatmine ja tema lähedaste toetamine leinas
 6. I. Paju. Uroloogilise haige hooldusprobleemid
 7. I. Paju, E. Täht. Nahk ja naha hooldus
 8. I. Paju. Lamatised
 9. I.Paju Stoomiga haige hooldus
 10. E. Täht. Diabeet
 11. K. Saks. Eaka südamehaige hooldamine
 12. K. Saks. Vererõhuprobleemid eakatel
 13. K. Jaanson. Dementsus ja sellega kaasnevad probleemid
 14. H. Puis. Ravimite kasutamine ja manustamine, koduapteek
 15. A. Vedler. Insuldihaige hoolduse põhimõtted
 16. V. Timpmann, E. Remmelgas. Toitumisprobleemid eakatel
 17. I. Paju, A. Vahtramäe. Vanaea sagedasemad traumad ja esmaabi
 18. I. Paju, K. Saks. Kukkumine ja liikumatus vanemas eas
 19. L.Praks Köha
 20. K. Saks. Noorest saab vana
 21. K. Saks, R. Allev, A. Soots, K. Kõiv, H. Kolk, I. Paju, K. Jaanson, G. Schneider. Eakate tervishoid ja hoolekanne Eestis
 22. Care Services for Elderly: state of the art and perspectives. Proceedings of the CARMA. Seminar Fano, 2004.
 23. CARMA soovitused ja juhised poliitikutele. Tartu, Tartumaa Trükikoda, 2006.
 24. Care-related quality of life in old age. Selle raamatu tellimise vormi allalaadimiseks palun vajuta siia.

Müügil on ka videokassett ja DVD abistamisvõtetest (125 krooni):

"Abistajat säästvad haige ümberpaigutamise võtted" Autorid: I. Paju, E. Täht, U. Soots.


* Trükiste hind on 20-100 krooni, sõltuvalt raamatust.

Postiga saatmisel lisandub hinnale saatmiskulu.