www.egga.ee
   Tutvustus       Kontaktid       Uudised       Toimunud sündmused        Eesti Iseseisva Õendusabi Ühendus   
  Tutvustus
Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon    
Põhikiri    
Avaldus    
Kirjutised    


Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon

EGGA on eakate elukäiku ja tervist parandada soovivate inimeste vabatahtlik ühendus, mis loodi 1997 aastal. EGGA liikmete hulka kuuluvad erinevate erialade inimesed – arstid, õed, taastusspetsialistid, sotsiaalala töötajad, vananemise teemaga mistahes viisil seotud teadlased. EGGA liikmeks saab astuda isikliku sooviavalduse alusel. 

EGGA tegevuse põhisuundadeks on parandada vanemate inimestega töötavate inimeste ning kogu ühiskonna teadmisi normaalsest ja tervena vananemisest, eakate ravi eripäradest, abi vajavate eakate inimeste elukvaliteedi ja heaolu parandamise võimalustest ja nende pereliikmete abistamisest. EGGA tegevuse üheks eesmärgiks on soodustada inter- ja multidistiplinaarset koostööd  eakatega töötavate isikute vahel.

 

Vanemate inimeste elukvaliteeti ja heaolu mõjutab ka psühho-sotsiaalne ja kultuuriline taust – hoiakud vanade inimeste suhtes, vanuseline diskrimineerimine, õppimis- ja töötamisvõimalused ning vanusesõbralik keskkond ja kogukond. Needki teemad on meie liikmetele olulised.

 

EGGA liikmed osalevad aktiivselt geriaatrilise abi, hooldusravi ja hoolekande põhimõtete väljatöötamisel Eestis. Korraldatud on eakate elanike toimetuleku-, tervise- ja elukvaliteedi uuringuid Eestis ning osaletud rahvusvahelistes uurimisprojektides.

 

EGGA koosseisu kuulub Eesti Iseseisva Õendusabi Ühendus (EstINCA).

2024.aastal on liikmemaksu 24 eurot ning mittetöötavatel inimestele 12 eurot.

 

EGGA liikmed juhinduvad oma tegevuses juhtlausest:

"Igaüks meist saab teha midagi iseenda ja oma kaaskondsete õnneliku vananemise heaks, koos teeme aga hulga rohkem."

 

 

 

 


Kai Saks
EGGA juhatuse esimees