www.egga.ee
   Tutvustus       Kontaktid       Uudised       Toimunud sündmused        Eesti Iseseisva Õendusabi Ühendus   
   Eesti Iseseisva Õendusabi Ühendus
Põhimäärus    
Juhatus    
Liikmed    
Dokumendid    


Dokumendid

 

 

 

18.04.2018 Teabepäeva materjalid:

Eesti haigekassa järelvalve meetodid

Õendusprotsess

Õendustegevuse dokumenteerimine

Küsitluslehed

 

Juhatuse koosoleku protokoll 18.08.2015 (.doc)

Patsientide rahulolu hindamine statsionaarse õendusabis 2015:

Inter-Rai Qol küsimustik (.pdf)

Intervjueerimise juhend (.pdf)

Andmed (.xls)

 

Lamatiste käsitlus - ennetamine ja konservatiivne ravi (Ulla Raid) (.pdf)

Home nursing. Hospice care. (C. Olkonen)(.pdf)

Õendushaiglate ja koduõendusteenuse osutajate juhtivõdede koolitus 2013 (.pdf)

Iseseisva statsionaarse õendusabi osutamine (Kristina Oja) (.pdf)

Organisatsiooni juhtimine ja meeskonnatöö (Jana Trolla) (.pdf)

Organisatsioonisisene ja -väline kommunikatsioon (Jana Trolla) (.pdf)

Patsientide ohjeldamine (Reet Tohvre) (.pdf)

Personalijuhtimine (Mari Nõmm) (.pdf)

Rahastamine,lepingud,teenusele suunamine (Miia Sultsmann) (.pdf)

Sotsiaalteenused, abivahendid, tervishoiu sotsiaaltöö (Maarika Tisler) (.pdf)

Suhtlemine patsiendi ja lähedastega (Kristina Oja) (.pdf)

Surma tuvastamine (Svetlana Gromova) (.pdf)

HOÜ koosolek ja EGGA üldkogu 30.04.13

Patsientide rahulolu hindamine

Õendusabi infovoldiku näidis (.doc)

09.05.12.kohtumise lühikokkuvõte (.doc)

HOÜ juhatuse laiendatud koosoleku protokoll (.doc)

Õendushoolduse osutamise nõuded (2007) (.pdf)

Patsientide rahulolu hindamine hooldusravis 2009. ja 2011. aastal (.pdf)

HOÜ Üldkogu 2011 (.doc)

Juhatuse koosoleku protokoll (27.01.12) (.doc)